Irish traditional Music, Song

and Dance

by Simply Green

 

Musicians and dancers:

Pat Ballantyne: piano

Peer van de Burgh: accordion and songs

Jeroen van Wijk: fiddle

Theo Wentink: fiddle

Clíodhna & Caitlin : Irish traditional dance

(English translation below) "Simply Green" bestaan al sinds 1984 en speelde veelvuldig in de bekende Irish Pub "The Shillelagh" aan de Javastraat te Den Haag. Over de jaren heen waren er diverse wisselingen in de groep, maar drie van de oorspronkelijke bandmembers zijn nog steeds van de partij. Tijdens de instrumentale nummers verzorgen de Ierse meiden Clíodhna & Caitlin uit de Van Weede van Dijkveldstraat de welbekende traditionele Ierse dans, onder andere bekend van Riverdance en Lord of the Dance. Beide meiden waren onlangs zeer succesvol bij een internationaal concours in München. Tijdens de vorige muziekroute werd er een leuk gevarieerd programma gepresenteerd voor vijf keer een uitverkocht huis! Na de coronapandemie kijken we er naar uit het Statenkwartier weer van een spetterende Ierse middag te voorzien.

 

 "Simply Green" have been around since 1984 and played frequently in the famous Irish Pub "The Shillelagh" in the Javastraat in The Hague. Over the years there were several changes in the group, but three of the original band members are still present. During the instrumental tunes, the Irish girls Clíodhna & Caitlin from the VanWeede van Dijkveldstraat perform the well-known traditional Irish dance, known from Riverdance and Lord of the Dance. Both girls were recently very successful at an international competition in Munich. During the previous music route, a nice varied program was presented for the entire audience: five times a sold out house! After the corona pandemic, we are looking forward to provide the Statenkwartier with a spectacular Irish afternoon again.

 

programma en adressen   program and addresses